GIẤY PHÉP KINH DOANH

Cơ sở sản xuất tại huyện Bắc Hà, Lào Cai – Vùng nguyên liệu

Chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

Giấy xác nhận được đào tạo về kiến thức ATTP

Do UBND huyện Bắc Hà cấp